style2

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

  Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi, üniversitemiz bünyesinde bulunan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini her platformda temsil eden bir kurum olarak 1999–2000 eğitim-öğretim yılından beri bu görevi resmi olarak Yükseköğretim Kurumu yasasına göre yerine getirmektedir.

  Öğrenci Temsilciler Konseyi Hacettepe Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve sosyokültürel ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için çalışmalar yapar. Öğrenci görüşlerini belirleyerek, öğrencilerin haklarını gözetir. Öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına ileterek, çözümler için takipçi olur. Öğrencileri ilgilendiren konulardaki alınan kararlarda öğrenci görüşlerinin etkili olması için öğrenci temsilcileri kendi Fakülte/Meslek yüksekokulu/ Enstitülerinde yapılan yönetim kurulu toplantılarına katılır. Öğrenci Temsilciler Konseyi başkanı da üniversitemizin senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılarak, öğrencileri üniversite yönetiminde temsil eder.

  Sorunlara çözüm bulmak, farklı görüşleri değerlendirmek ve de üniversitemizi her anlamda daha gelişmiş bir üniversite yapmak için üniversite yönetim organlarıyla, gerektiğinde dış kurumlarla etkin bir iletişim kuran öğrenci temsilciler konseyi, Hacettepe Üniversitesi’nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsil eder. Öğrenci Temsilcileri tüm sınıflardan sınıftaki öğrencilerin kendi aralarından oy çoğunluğu ile seçtikleri sınıf temsilcilerinin seçimi ile oluşmaya başlar. Sınıf temsilcilerinin kendi ararlında seçtikleri Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğrencileri de kendi aralarından ilgili akademik birimlerinin Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcisini seçerler. Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinde oluşan kurula “Genel Kurul” denir. Genel kurulda üniversite öğrencilerini temsil eden ve yürütme yetkisi olan “Yönetim Kurulu” nu seçer.

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır | Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi