style2

PROJELERİMİZ

PROJELERİMİZ

1-İDARİ PROJELER:

a- Ulaşım Problemleri ile ilgili Projelerimiz: Özellikle Beytepe yerleşkesinde yaşanan ulaşım sorunları ve bir türlü azalmak bilmeyen uzun kuyrukların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunulacak. Üniversite içerisindeki ringlerin çoğaltılması sağlanarak, bu ringler yoğun saatlere göre organize edilecek. EGO genel müdürlüğüyle konuşularak yoğun saatlerde otobüs sayısı arttırılacak. Semt servisleriyle ilgili sıkıntıların giderilmesi sağlanacak.

b- Tadilat Ve İnşaat Problemleri ile ilgili Projelerimiz: Her sene, eğitim yılının başlamasıyla birlikte üniversitemizin şantiye sahasına dönmesi özellikle yurtlarda kalan öğrenci arkadaşlarımızın inşaat koşullarından dolayı mağdur olmasına sebep olmakta. Elde olan koşullar itibariyle tadilatların zamanlanmasında üniversite yönetimine yardımcı olunarak, öğrenim ve ders çalışma için en uygun koşullar sağlanacak.

c- Üniversite Spor Kompleksi Yetersizliği ile ilgili Projelerimiz: Üniversitemiz; Türk üniversiteleri içerisinde en saygın üniversitelerden birisi olmasına rağmen, bünyesinde spor kompleksi ve yüzme havuzu bulundurmamakta. Konseyimiz bu konuda üniversite kaynaklarımızın önceliklerinin spor kompleksi ve yüzme havuzunun yapımında kullanılmasından taraf olacak ve bu komplekslerde de ortaya çıkacak istihdam açığının üniversitemiz bünyesinden karşılanması için çaba gösterecek.

d- Sağlık Merkezleri ile ilgili Projelerimiz: Üniversitemizin sağlık merkezlerinin üniversite öğrencilerimizin talebini karşılamakta yetersiz kaldığını ve bundan doğan mağduriyetleri hepimiz biliyoruz. Var olan şartların iyileştirilmesinin yanı sıra üniversite öğrencilerine Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde tedavi imkanının verilmesi sağlanacak.

e- Öğrenci Kimliği ile ilgili Projelerimiz: Hacettepe Üniversitesi öğrenci kimliklerimizi daha aktif kullanabilmek için, bir bankayla anlaşarak öğrenci kimlik kartlarının aynı zamanda banka kartı olarak kullanılması sağlanacak. Böylelikle birçok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan bir sistemi üniversitemize getirmiş olacağız. Öğrenci kimliğine işlevlik kazandırılacak.

2-AKADEMİK PROJELER

a- Yabancı Dil Eğitimi Zorunluluğunun Kaldırılması: Y.Ö.K’ ün yeni hazırlamış olduğu yönergede İngilizce Hazırlık eğitiminin zorunluluğu kalktı. Bu sebepten ötürü 1. sınıflarda yaşanan yoğunluk, eğitim-öğretimin sağlıklı yürütülmesine engel oluyor. Gelecek eğitim-öğretim yılında da aynı problemlerin yaşanılmaması için üniversite yönetimiyle işbirliği içinde çözüm yolları aranacak.

b- Aktif Eğitim: Üniversitemizde eğitimimizin kalitesini ve öğrencilerin derse katılımını arttıracak öğrenci merkezli eğitim sistemine geçmeye çalışılacak. Bu konuyla ilgili ayrıntılı sunumlar hazırladık. Bazı Avrupa Üniversitelerinde de hazırda bulunan “aktif eğitim” programını örnek kabul ederek üniversitemiz için uygun olup olmadığını tartıştıktan sonra geçiş sağlanacak.

c- Çift Anadal Ve Yandal: Okulumuz öğrencilerinin taleplerine göre arzu edilen bölümlerde çift anadal programlarının açılması sağlanacak. Bu konu ciddi bir şekilde okulumuz senatosuna taşınacak ve kabul görmesi amacıyla gerekli öğretim üyelerinin desteğini alınacak. Öğrencilerimizin akademik anlamda gelişmesine katkı sağlanacak.

d- Formasyon Kursları: Öğretmenlik eğitimi almayan bölümlerdeki öğrenci arkadaşlarımız için, formasyon kurs ücretleri üniversite öğrencilerimizin menfaatleri doğrultusunda ayarlanacak.

3-SOSYAL PROJELER:

a- Sosyal hayat: Üniversitemiz kampüslerindeki (Beytepe, Sıhhiye, Polatlı, Batıkent, Bala, Keçiören) sosyal hayatın gelişmesi sağlanacak. Özellikle dış kampüslerdeki hayatı canlandırmak için kampüs içi faaliyetler düzenlenecek. Üniversite toplulukları kampüslerin içerisinde etkin kılınacak. Dans, tiyatro, konser gibi etkinlikleri ve bu etkinliklerin kursları daha canlı hale getirilecek, öğrencilerin katılımı sağlanacak. Ankara ilini tanımayanlar için geziler düzenlenecek, öğrenci arkadaşlarımıza şehrimiz tanıtılacak. Şehir dışında da geziler düzenlenecek, üniversite öğrencilerimize sosyal ve kültürel anlamda fırsatlar oluşturulacak.

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır | Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi